Kunstconstructie

Portret Françoise Braun   Lars Smook.jpg groot 640

Workshop zelforganisatie

rolling together 21 620
Hulpmiddel bij teamcoaching
Tentoonstelling Do It Together Neighborhood
Ruimtelijk kunstwerk ZomerExpo 2019 (2) 620

Rolling Together stelt mensen in staat om op speelse wijze, letterlijk en figuurlijk, te kijken naar wie zij zijn en welke rol zij vervullen binnen een samenwerking. Wat de ene mens doet, beslist en uitvoert heeft direct (fysiek) gevolg voor andere mensen. En wat een ander doet heeft andersom ook invloed op jezelf .Voel hoe open je ten opzichte van anderen staat in je afwegingen, gesprekken en samenwerking.

In deze workshop zelforganistatie worden vertrouwen en veiligheid besproken en op de proef gesteld.

Op zoek naar zelforganiserend evenwicht.

De transitie naar zelforganisatie is langdurig en ingewikkeld. Als kunstenaars zijn wij vooral geïnteresseerd in de openheid waarmee zelforganiserende teams zo’n proces van verandering met onbekende uitkomst instappen. Dat is spannend. Zo spannend dat veel mensen de neiging hebben acuut op de rem te gaan staan. Toch is openheid de voorwaarde om samen het proces in te gaan; hoe groter de openheid, hoe groter de kans om tot een goede nieuwe situatie te komen waarin iedereen het beste van zichzelf kan laten zien. Het gaat voor mij om de wil er sámen uit te komen; vertrouwen, samenwerking, naar elkaar luisteren en elkaar respecteren. Met elkaar een nieuw evenwicht vinden!

Kunst is in staat mensen mee te nemen naar een wereld die ze niet kennen, roept vragen op, is soms confronterend en een andere keer juist speels of humoristisch. Kunst zet aan tot discussie, brengt nieuwe inzichten en zorgt voor nieuwe ervaringen. Kunst laat mensen buiten de bestaande kaders denken. Ons beeldend object Rolling Together stelt mensen fysiek in staat samen te werken aan een nieuw evenwicht. Het vraagt mensen deel te nemen, samen onderdeel te worden van het kunstwerk en zich bewust te worden van het gewicht en de openheid die zij zelf in de transitie zelforganisatie meenemen.

Rolling Together is oorspronkelijk in opdracht van Tetem gemaakt en was daar van 4 oktober t/m 14 januari 2019 te zien. Van 20 juli t/m 18 augustus 2019 zal Rolling Together als kunstobject te zien zijn bij kunstroute Open Stal, Oldeberkoop.

De workshop vind plaats onder leiding van Françoise Braun. Zij heeft een passie en talent om mensen boven zichzelf uit te laten stijgen. Zij heeft veel Community Art projecten gedaan rondom sociale vraagstukken. Een goed voorbeeld hiervan is het project Sprengendorp.