Kunstconstructie
Open menu

Code Groen

Code Groen
Internationale Triënnale Apeldoorn
Community Art
Community Art
Community Art

Code Groen Apeldoorn

Artistiek leider: Françoise Braun

Een kunstproject met bewoners van de gemeente Apeldoorn geregisseerd door een dertig tal kunstenaars dat het groen in en buiten de wijk op de kaart zet. Code groen bestaat uit 100 locaties, verspreid over Apeldoorn, als één grote tuin waarin op verschillende plekken allerlei kunstprojecten plaatsvinden, die in de loop van de tijd  zullen ontstaan en letterlijk en figuurlijk zullen gaan groeien.

Code Groen is onderdeel van de Internationale Triënnale Apeldoorn 2008, een 100 dagen durende internationaal cultureel festival over tuin- en landschapsarchitectuur.

Opdrachtgever : Stadsprogramma Stichting Triënnale, gemeente Apeldoorn, de woningcorporaties De Goede Woning, De Woonmensen, Ons Huis en Beter Wonen, Stichting Wisselwerk, Kunstenaars&Co.

April tot december 2008

Apeldoorn

Concept, Artistiek en project leider : Françoise Braun

Project leider en Pr : Caroline Lammers

Deelnemende kunstenaars :
Marit Janse en Andrew van Egmond
Nienke Hansen en Gonnie Janssen
Sophie Gruiters
Susan Nieboer
Lady Penelope, Eva Broekhuijse en Iris Hiddink
Stichting de Realisten, Jan Wierda en Carel Lanters
Archief Synergie, Harry Pattynama en Irma van der Zande
Marije van der Park en LATU|Werkhanden
Thomas van Klaveren
Linda van Sommeren
Daphne Questro en Wendelien Wouters
Guido Nieuwendijk
Christian Wisse
Martine Halm
Tjarda van Vugt
Stil Buitenruimtes, Tijs van Trigt en Sofia Opfer
Klijnbedrijf, Annemarie en Johan Klijn
Marije Vermeulen
Anke Land en Pier Pennings
Marlies van Grootel

Foto’s :
Renée Krijgsman
Caroline Grijsen
Guido Nieuwendijk
Marlies van Grootel

Links :
www.lammerssupportgroup.nl
www.apeldoorn.nl
www.degoedewoning.nl
www.woonmensen.nl
www.onshuisapeldoorn.nl
https://www.veluwonen.nl/
http://stimenz.nl/
www.cultuur-ondernemen.nl
www.jansejanse.nl
www.andrewvanegmond.nl
www.nienkehansen.com
www.ladypenelope.nl
www.janwierda.nl
http://studiovanderpark.nl/
www.werkhanden.nl
www.wendelienwouters.nl
www.guidonieuwendijk.com
www.christianwisse.nl
www.tjardavanvugt.com
www.klijnbedrijf.com
www.marijevermeulen.com
www.ankeland.com
www.marliesvangrootel.nl

Bekijk soortgelijke projecten: