Kunstconstructie
Open menu

Tussenruimte

Tussenruimte

Artistiek leider: Françoise Braun

de kunst van het spelen is een project over spel- aanleidingen in de buitenruimte van de wijk Presikhaaf.

Kinderen willen van nature spelen en daarbij hun leefomgeving naar eigen hand zette. Formele speelplekken voor kinderen zijn vastgelegd en hebben al een betekenis. Op informele plekken bepalen de kinderen en volwassenen zelf de betekenis van de omgeving. Spelen met de leefomgeving is in feite een oefening:
Hoe zet ik deze omgeving ofwel de wereld naar mijn hand ? Hoe maak ik hem van mij en kan ik er een eigen betekenis aan geven?

Tussenruimte = de ruimte voor ‘vrije invulling’ en (nieuwe) gedachtes.

Tussenruimte = de ruimte tussen de regels, of grenzen. (tussenruimte is nodig om grenzen te bepalen)

Tussenruimte = Plekken die ongeclaimd zijn, niet bestemd, vergeten, onbenoemde restruimte’ bieden leefruimte, ruimte om een omgeving zo te maken dat je er flexibel mee om kunt gaan. Ze geven letterlijk toegang tot een ‘verademing’- en herbergen functies die (nog) geen naam hebben.

Tussenruimte : een ruimte in tijd en plaats, tussen sloop en opbouw, verwaarloosde terreinen, waar omwonenden ongevraagd, en soms zelfs jaren tegenaan moeten kijken.

Het bestaat uit 10 trajecten : 9 met kinderen en 1 met senioren. Binnen elk traject vindt een onderzoek plaats met bewoners (kinderen, ouders, senioren) van Presikhaaf over hoe zij denken over spelen in de breedste vorm van het woord. Dit wordt zichtbaar gemaakt door praten, schrijven, tekeningen, foto’s, maquettes, enz . Hierin worden de behoeftes, kennis en dromen van de bewoners over spelen zichtbaar. Dit onderzoek vormt de basis voor de kunstenaars die hier vanuit een spelaanleiding gaan bedenken en maken.

Opdrachtgever : Kunstbedrijf Arnhem / stichting Beleven

Januari tot september 2010

Arnhem, Presikhaaf

Project leider : Claudia Schouten, cultuurscout Presikhaaf

Artistiek leider : Françoise Braun

Deelnemende kunstenaars :
Anne -Marieke Nooij
Arvid Hagen
Bert Schoeren
Buro Buurvrouw
Dennis Gunsing,
Françoise Braun
Marije van Bork
Roos van Haaften
Stil buitenruimtes
Sjoukje Gootjes
Thomas Scherzer

Links :
www.tussenruimte-presikhaaf.nl
www.beleven.org
www.kunstbedrijfarnhem.nl
www.sportbedrijfarnhem.nl
www.swoa.nl
www.arvidhagen.nl
www.schoeren.nl
www.burobuurvrouw.nl
www.drukman.org
www.hik-ontwerpers.nl
www.sjoukunst.nl

Bekijk soortgelijke projecten: