Kunstconstructie
Open menu

Verbinding door verbeelding

Publicatie Community Art
Publicatie Community Art
Publicatie Community Art
Publicatie Community Art

Publicatie en symposium over Community Art

Hoe kunst en samenleving elkaar versterken in Gelderland

Sinds 2011 is er in de provincie Gelderland in samenwerking met de landelijke organisatie CAL-XL een regiegroep community art in het leven geroepen met een regionaal actieplan. Deze regiegroep werkt aan netwerkvorming, scholing, onderzoek en documentatie. De verdere verbreding en het actief uitdragen van de rijke mogelijkheden van community art binnen de provincie zijn voor de regiegroep de aanleiding om, naast andere activiteiten, te kiezen voor  maken van de publicatie over community art : een publicatie over nieuwe maatschappelijke verbindingen en een nieuwe kijk op de alledaagse werkelijkheid. Dat smaakt naar meer, leert een rondgang langs 35 inspirerende projecten in de provincie Gelderland.

Community art creëert de verbinding tussen kunst en samenleving. Dit levert in de praktijk veel op, leert een rondgang langs 35 projecten. Vanuit diverse achtergronden geven betrokkenen in deze publicatie hun visie.

Een inspirerende rondleiding

We leven in een tijd waarin in verschillende maatschappelijke sectoren een gemis aan gezamenlijkheid wordt ervaren. Het begrip ‘samen leven’ vraagt om een nieuwe invulling. Daarnaast is kunst op zoek naar nieuwe uitingsvormen, nu ze haar traditionele betekenisgevende rol in de maatschappij aan het verliezen is. In community art komen deze ontwikkelingen samen. Daarmee ontstaat verbinding door verbeelding. Deze publicatie is opgebouwd rond de verschillende niveaus waarop gemeenschappen zich rond kunst kunnen vormen: de Locatie, de Straat, de Wijk, de Stad en de Streek. Op al deze schaalgroottes ontstaan nieuwe groepen dankzij de verbindingen en ontmoetingen die kunstenaars met hun verbeeldingskracht creëren. Elk hoofdstuk bevat een inleidend verhaal over de specifieke kansen en kenmerken van dat niveau. Aansluitend vindt u twee aansprekende voorbeelden uit de Gelderse praktijk, evenals een aantal projecten die we beknopt beschrijven. Samen bieden ze u een inspirerende rondleiding.

Symposium Verbinding door verbeelding

Ter gelegenheid van de publicatie is op 7 december 2012 het symposium Verbinding door verbeelding - Community Art in Gelderland gehouden in het Provinciehuis Gelderland. Ruim 125 mensen bezochten -ondanks de sneeuw- dit symposium.Tijdens deze afsluitende studiebijeenkomst is een combinatie gemaakt van lezingen en interviews waarbij de verschillende invalshoeken tov community art door de verschillende organisaties en sectoren aan bod kwamen. Zo zijn er lezingen geweest van Elsbeth Rozenboom, KCG en John Berends, burgemeester Apeldoorn. Interviews door de dagvoorzitter Hester Macrander met Annemieke Traag, gedeputeerde voor o.a. Cultuur en Erfgoed Provincie Gelderland, Sikko Cleveringa, CAL-XL en 6 mensen uit het onderwijs, welzijn , de kunsten, volkshuisvesting, gemeente en cultuurscout. Ook hebben er 2 optredens plaats gevonden en konden de bezoekers luisteren, beleven en in discussie gaan met de makers van 14 projecten uit de publicatie.

Opdrachtgever : Regiegroep Gelderland - KCG, EDU-ART, De Lindenberg Nijmegen, Kunstbedrijf Arnhem, stichting Beleven, Markant Apeldoorn, Cultura Ede, Muziektheater De Plaats, Arnhem en Huis van Puck Arnhem, provincie  Gelderland in samenwerking met  CAL-XL.

Februari 2012 tot januari 2013
Provincie Gelderland 

Publicatie : Projectleider, concept en projectanalyse ism Maarten Reith (auteur) en Hanneke Weijers (projectmedewerker)

Symposium : samenstelling en organisatie

Oplage :1500

Links :
www.kcg.nl
www.cal-xl.nl
www.edu-art.eu
www.lindenberg.nl
www.kunstbedrijfarnhem.nl
www.markantapeldoorn.nl
ww.cultura-ede.nl
www.theaterdeplaats.nl
www.huisvanpuck.nl