Kunstconstructie

Moving South

Moving South

kunstproject voor een 250 meter lange schutting dat een beeld van Zuid weer geeft in verschillende snelheden. Op snelheid, met de auto, geeft het een abstract beeld van kleur, ritme en beweging. Op lagere snelheid, met de fiets of lopend, is het ritme opgebouwd uit foto’s en tekeningen die een beeld van Zuid weergeven en gemaakt zijn door 116 kinderen van groep 7 en 8 van de brede school Zuid.

Opdrachtgever : woningcorporatie De Goede Woning, gemeente Apeldoorn en de brede school Zuid.

februari tot juni 2009

Apeldoorn, Ravenweg

Productie : Caroline Lammers

Aantal deelnemers : 116

Links :
www.degoedewoning.nl
www.lammerssupportgroup.nl
www.wisselwerk.nu
www.bredeschool.nl
www.apeldoorn.nl
www.zuiderpark.apeldoorn-onderwijs.nl
www.fakkel.apeldoorn-onderwijs.nl
www.emma.apeldoorn-onderwijs.nl
www.lugtmeijer.apeldoorn-onderwijs.nl
www.come-correct.nl

Foto community-art project Moving South

Moving South 1

Tijdens een workshop op school wordt met de kinderen van groep 7 en 8 van de 4 scholen gebrainstormd over wat zij belangrijk vinden in hun wijk en wat zij willen laten zien. Daarna worden de taken verdeelt, in groepjes gaan ze aan de slag met fotografie, tekenen of teksten.
De onderwerpen bepalen zij voor een deel zelf, wel wordt gekeken  naar  diversiteit aan onderwerpen om deze zo groot mogelijk te maken (dat niet iedereen het zelfde gaat fotograferen).

Foto community-art project Moving South

De schutting is 275 m lang en heeft een hoogte van 2,5 m.
Totale oppervlakte is 687,5 m2.

Foto community-art project Moving South

Moving South 2

Met de kinderen worden keuzes gemaakt, welke foto’s, tekeningen en teksten er gebruikt gaan worden. Gaat niet over goed of slecht maar over welke onderwerpen bij elkaar horen, wat qua kleur en beweging bij elkaar past om samen een mooi ritme te geven en wat belangrijk is om te laten zien van hun wijk en wat minder.

Foto community-art project Moving South

Moving South 3

Het plakken van de posters op de schutting.
Met elke school gaan we een middag aan de slag om de schutting te beplakken, de klas neemt elk zo’n 70 strekkende meter voor zijn rekening. De kinderen werken dan met alle posters die alle kinderen gemaakt hebben.

Foto community-art project Moving South

5240 A3 posters.
Elk van de posters zullen verschillende malen op de schutting herhaalt worden waardoor er een ritme van kleur en beweging ontstaat.
Foto community-art project Moving South
Foto community-art project Moving South
Foto community-art project Moving South
Foto community-art project Moving South
Foto community-art project Moving South
Foto community-art project Moving South
Foto community-art project Moving South
Foto community-art project Moving South
Foto community-art project Moving South
Foto community-art project Moving South
Foto community-art project Moving South