Interieur ontwerp Klushuis Arnhem

Door het samen voegen van een beneden en boven woning werd het mogelijk om wonen en werken in één pand te combineren. Voor het werken op de begane grond is in grote lijnen de bestaande plattegrond in ere gehouden. Waar gewoond wordt, is het verbouwd tot een grote ruimte van voor naar achter. De lange keuken, die zowel keuken, kast, als laag meubel is, verbind de verschillende functionaliteiten binnen de ruimte met elkaar. De dakramen erboven zorgen voor extra daglicht, die zelfs op een grijze dag de ruimte licht geven.

Het pand stamt uit 1890 en tijdens deze renovatie (2014) hebben we als uitgangspunt genomen dat beide jaartallen van waarde zijn voor het huis. Dit is terug te zien in de tegels uit de slagerij drie huizen verderop, deze zijn gebruikt in een verder strakke en moderne omgeving. De vloer is in het patroon gelegd van de oude plattegrond. Deze bestond uit vele kleine ruimtes die nu samen de grote ruimte vormen.

CPO project Sint Martenshof

Sint Martenshof is een CPO project. Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) is een vorm van sociale projectontwikkeling waarbij toekomstige bewoners gezamenlijk opdrachtgever zijn voor hun eigen nieuwbouwproject. In dit project zijn veertig verpauperde boven- en benedenwoningen uitgeroepen tot klushuis die samen de verplichting aan gingen om de bouwkundige casco’s volgens vastgelegde eisen te renoveren onder regie van een architect. Het resultaat van dit proces is een samenhangend bouwblok met een sterk collectief karakter. Tegelijkertijd was er volop ruimte voor individuele keuzes. De combinatie van restauratie, renovatie en nieuwbouw maakte deze opgave veelzijdig, maar ook complex. Het resultaat heeft inmiddels een enorme impact op de wijk Sint Marten en werkt als een vliegwiel voor diverse nieuwe initiatieven en investeringen.

We zijn nauw betrokken geweest bij het ontwerp en de uitvoering van het geheel, zowel in het verenigingsbestuur (opdrachtgever architect) als in de bouwcommissie die toezag op de bouw.

https://sintmartenshof.nl
Concept, ontwerp en uitvoering
2013 - 2014

architectonische projecten 1 940architectonische projecten 3 940architectonische projecten 2 940maquette klushuis 940CPO project Sint Martenshof Arnhem