Kunstconstructie
Open menu

Kinetische kunst @ Het HEM Zaandam

Op 19 en 20 september heeft Aim At Art gebruik gemaakt van Rolling Together. Het evenement "CreativiTIJD" stond in het kader van hun 10 jarig bestaan waarvoor ze hun klanten hadden uitgenodigd. De plek: het HEM terrein in Zaandam, een prachtige plek!

Heel mooi om te zien dat kinetische kunst ook buiten een tentoonstelling setting zo indrukwekkend kan zijn. 

Citaat Aim At Art:

Hoe krijg ik mensen in beweging?

De workshop ‘Rolling Together’ bracht letterlijk beweging teweeg. Het gelijknamige kunstwerk is gemaakt door Françoise Braun en Casper Teijgeler, oprichters van Kunstconstructie. Deelnemers mochten in het kunstwerk zitten, bestaande uit een enorme houten ‘bal’. Er werd gezocht naar balans en welke kanten op te bewegen. Er werden grenzen opgezocht en gegeven. De belangrijkste conclusies: voor beweging is communicatie key. Je moet anderen betrekken bij je ideeën, zodat er balans blijft. En wanneer iedereen een eigen rol heeft, zorgt beweging ook voor energie en plezier: de belangrijkste voorwaarden voor verandering.

Rolling Together is een interactief, ruimtelijk en kinetisch kunstwerk dat de spelregels bij de samenwerking tussen mensen herdefinieerd. Het stelt mensen in staat om op speelse wijze, letterlijk en figuurlijk, te kijken naar wie zij zijn en welke rol zij vervullen binnen een samenwerking. Wat de ene mens doet, beslist en uitvoert heeft direct (fysiek) gevolg voor andere mensen. En wat een ander doet heeft andersom ook invloed op jezelf. Voel hoe open je ten opzichte van anderen staat in je afwegingen, gesprekken en samenwerking.

Interactie

De interactie tussen het bewegende object en de invloed van de deelnemers individueel, maar zeker als groep maakt het noodzakelijke een nieuw evenwicht, een balans te zoeken in de samenwerking. In dit kunstwerk komen verschillende richtingen in de beeldende kunst samen. Kinetische kunstwerken zijn veelal autonome werken, wij hebben hier een interactieve component aan toegevoegd. In plaats van de illusie van beweging wordt de beweging voelbaar. Hierdoor wordt het werk zinvol en een gebruiksvoorwerp dat mensen uitnodigd ermee te spelen.

Klik hier voor meer informatie over dit kinetische kunstwerk.

Open menu