Kunstconstructie
Open menu
multi me 1 620

Multi me

multi me 2 620
multi me 3 620
multi me 4 620
multi me 5 620
multi me 6 620
multi me 7 620

Soms doen ze iets menselijks zoals tikkertje spelen

Community art project over verschillende identiteiten voor in het trappenhuis van flat de Douglas. Een installatie fotografie en poëtische teksten – van uitspraken waarom de identiteit zo belangrijk voor ze is – voor deze semi openbare ruimte, die eigenlijk van niemand is maar waar wel iedereen dagelijks gebruik van maakt. Elke verdieping krijgt zijn eigen identiteit.

Je moet geduld hebben, kijken, niet te snel happen

Iedere mens heeft verschillende identiteiten in zich, die deel maken uit van wie je bent en zorgen voor een verbondenheid met mensen met de zelfde identiteit. In deze flat met 100 woningen wonen mensen met de zelfde identiteit maar vaak weten zij dit niet van elkaar en kennen zij elkaar niet. Op een aantal zaterdagen heb ik mensen met de zelfde identiteit, mensen met een huisdier, met een tatoeage of een muziekinstrument, gevraagd om beneden bij het begin van het trappenhuis bij elkaar te komen.

Ze is mooi van lelijkheid

Zo hebben ze elkaar ontmoet, tijdens de ontmoeting van de mensen die een muziekinstrument bespelen is door een aantal bewoners bedacht om samen een band te beginnen. Deze band heeft haar eerste optreden tijdens de officiële opening van het trappenhuis gehad.
Door elke verdieping een eigen identiteit te geven terwijl de mensen met die identiteit verspreid zijn over de verschillende verdiepingen van de flat ontstaat er een verbondenheid met een verdieping die als fysieke gebruiksroute niet de jouwe is.

Niet dagelijks zichtbaar hem meer maakt van mij

Multi me Flat Douglas, Aristotelesstraat
Opdrachtgever : Woningcorporatie De Goede Woning, Apeldoorn
2009 - 2010