Interactief kunstwerk @ Het Hemterrein

Interactief kunstwerk Rolling Together

Interactief kunstwerk

Rolling Together is een interactief ruimtelijk kunstwerk dat de spelregels bij de samenwerking tussen mensen herdefinieerd. Het stelt mensen in staat om op speelse wijze, letterlijk en figuurlijk, te kijken naar wie zij zijn en welke rol zij vervullen binnen een samenwerking. Wat de ene mens doet, beslist en uitvoert heeft direct (fysiek) gevolg voor andere mensen. En wat een ander doet heeft andersom ook invloed op jezelf. Voel hoe open je ten opzichte van anderen staat in je afwegingen, gesprekken en samenwerking.

Een nieuw evenwicht

Transities zijn vaak langdurig en ingewikkeld. Als kunstenaars zijn wij vooral geïnteresseerd in de openheid waarmee mensen zo’n proces van verandering met onbekende uitkomst instappen. Dat is spannend. Zo spannend dat veel mensen de neiging hebben acuut op de rem te gaan staan. Toch is openheid de voorwaarde om samen een proces in te gaan; hoe groter de openheid, hoe groter de kans om tot een goede nieuwe situatie te komen waarin iedereen zich kan vinden. Het gaat voor ons om de wil er sámen uit te komen; vertrouwen, samenwerking, naar elkaar luisteren en elkaar respecteren. Met elkaar een nieuw evenwicht vinden, een verbeterde versie van de oude situatie.

Workshops en trainingen

Wij bieden op verzoek ook een workshop aan met dit ruimtelijk kunstwerk. Door het evenwichtsorgaan te prikkelen raken mensen ontregeld. Het zorgt ervoor dat mensen “aan” gaan, waardoor zelfs stil staan een actieve bezigheid wordt. Het maakt je ervan bewust dat je een interactie aan gaat met de mensen om je heen, waarbij er even geen tijd is voor andere zaken als je mail of telefoon. Rolling Together zet mensen en processen in beweging. Wil je meer weten over de mogelijkheden neem dan contact met ons op. Je kunt hier ook de folder downloaden.

Tetem, Enschede, oktober 2018 t/m januari 2019
Dat Moeten We Vaker Doen, Rotterdam, trainingsdag STC Group, juni 2019
Kunstroute Open Stal, Oldeberkoop, juli t/m augustus 2019
Aim at Art, Hem terrein Zaandam, 10 jarig bestaan, september 2019