Interieur ontwerp klushuis Arnhem

Klushuis

Het klushuis is een tussenwoning uit 1890 in de Arnhemse wijk Sint Marten. Voor het interieur ontwerp hebben we als uitgangspunt genomen dat zowel het jaartal 1890 als het nu (2014) van waarde zijn voor het huis. Dit is terug te zien in de tegels uit de slagerij van drie huizen verderop. Deze zijn gebruikt in een verder strakke en moderne omgeving. Tevens is de vloer is in het patroon gelegd van de oude plattegrond. Deze bestond uit vele kleine ruimtes die nu samen de grote ruimte vormen.

Interieurontwerp dat van twee huizen één maakt

Door het samen voegen van een beneden- en boven woning werd het mogelijk om wonen en werken in één pand te combineren. Voor het werken op de begane grond is in het interieur ontwerp in grote lijnen de bestaande plattegrond in ere gehouden. Op de eerste verdieping, waar gewoond wordt, is het interieur verbouwd tot één grote ruimte van voor naar achter. De lange keuken, die zowel keuken, kast, als laag meubel is, verbind de verschillende functionaliteiten binnen de ruimte met elkaar. De dakramen erboven zorgen voor extra daglicht, die zelfs op een grijze dag de ruimte licht geven.

CPO project Sint Martenshof

Sint Martenshof is een CPO project. Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) is een vorm van sociale projectontwikkeling waarbij toekomstige bewoners gezamenlijk opdrachtgever zijn voor hun eigen bouwproject. Voor dit project zijn veertig verpauperde boven- en benedenwoningen uitgeroepen tot klushuis. Met als verplichting de bouwkundige casco’s volgens vastgelegde eisen te renoveren onder regie van een architect. Het resultaat van dit proces is een samenhangend bouwblok met een sterk collectief karakter. Tegelijkertijd was er volop ruimte voor individuele keuzes. De combinatie van restauratie, renovatie en nieuwbouw maakte deze opgave veelzijdig, maar ook complex. Het resultaat heeft inmiddels een enorme impact op de wijk Sint Marten en werkt als een vliegwiel voor diverse nieuwe initiatieven en investeringen.

Dit klushuis is ons eigen huis geworden. naast het ontwerp en verbouwing van ons huis zijn we nauw betrokken geweest bij het ontwerp en de uitvoering van het geheel, zowel in het verenigingsbestuur (opdrachtgever architect) als in de bouwcommissie die toezag op de bouw.

https://sintmartenshof.nl
https://www.nexitarchitecten.nl/project/cpo-sint-martens-hof-arnhem
2013 – 2014