site specific art

Site specific art | Waste D Land

Voor site specific art festival Woest en Bijster ontwikkelden wij Waste D Land. Dit kunstwerk geeft de toeschouwer een blik in de toekomst van het Mosselse zand op de Veluwe. Dit landschap wordt in de volksmond “natuur” genoemd maar is ontstaan door het menselijk ingrijpen. Ook vandaag de dag heeft de mensheid een onuitwisbare invloed op het land. Door de opwarming van de aarde zal de zeespiegel stijgen. Onderzoek wijst uit dat dit in de komende jaren ten minste 1 meter zal zijn. In het meest gunstige scenario pas in het jaar 2300, maar in het meest ongunstige scenario (als we nu niets zouden doen) al over 80 jaar.

Kostbaar land

Dit betekent dat het land ten westen van de lijn Bergen op Zoom / Groningen onder water komt te staan. Grote hoeveelheden mensen zullen hun toevlucht gaan zoeken tot hoger gelegen gebieden en dit zal leiden tot een nieuwe invullingen van het overgebleven land.
‘Arme’ grond zoals het Mosselse zand wordt in de toekomst kostbaar land. Een zandverstuiving is relatief makkelijk te bebouwen grond. De ondergrond is goed, er hoeft geen ‘echte’ natuur voor opgeofferd te worden, je hebt uitzicht op de bossen en de ligging, redelijk aan de kust, is straks goed.

Landschapskunst op de Veluwe

Het werk schets de contouren van deze toekomst: uitgangspunt is het archetype huis in verschillende formaten, die door de hoeveelheid een beeld geven van bebouwing in het landschap. Door de contouren en het hout dat ongeveer dezelfde kleur heeft als het zand, lijken de woningen als een fata morgana uit het zand te komen. Waste D Land stelt vragen over hoeveel waarde we hechten aan de natuur. Wat is onze invloed op die natuur? Hoe en waar willen we straks wonen? En welke keuzes maken we nu?

Deelname open call site specific art festival Woest en Bijster, 2020