Interieurontwerp Buurthuis

Buurthuis De Nieuwe Hommel

Onderzoek schetsontwerp

Het buurthuis van Sint Marten en Sonsbeekkwartier (Arnhem), De Nieuwe Hommel, is in potentie een plek om andere buurtbewoners te ontmoeten. Dit gebeurt echter weinig. Aangezien De Nieuwe Hommel nu door een relatief kleine groep buurtbewoners gebruikt wordt. Het mist voor andere buurtbewoners de aantrekkelijkheid die ervoor zorgt dat je ernaartoe gaat om activiteiten bij te wonen, te werken (i.p.v. thuis), te vergaderen of gewoon iets te komen drinken of eten. Het vernieuwen van het interieur moet hieraan bijdragen.

Vernieuwen interieur

Wij zien het vernieuwen van het interieur en de uitstraling van de Nieuwe Hommel als een onderdeel van een groter geheel. Een bredere aanpak om De Nieuwe Hommel weer een plek van betekenis te maken voor de wijk. In ons schetsontwerp hebben we een aantal aspecten onderzocht. De knelpunten van het gebouw: nodigt het uit om binnen te komen? Is de buitenruimte aan de voorzijde, de Wiltstraat meer te betrekken bij (de activiteiten in) het gebouw? Past de inrichting bij het beoogde gebruik? Wat is er nodig om het gebouw bij de tijd te krijgen ? Afgestemd op de wijkfunctie om een plek te zijn voor een breder publiek uit de wijk.

Uitgangspunten

Grote kwaliteit van het gebouw De Nieuwe Hommel is het vele daglicht dat door de ramen en daklichten naar binnen valt. Het geheel is echter rommelig, het vormt geen geheel. Dat het gebouw gebruikt wordt door verschillende gebruikers is terug te zien in het interieur van het gebouw.

We hebben ingezet op grote lijnen, grote gebaren om de verschillende ruimtes meer één geheel te laten zijn. De vloerbedekking is daarbij het uitgangspunt. De blauwe sportvloer in de Hopzaal, de oude gymzaal en het groengrijze marmoleum in de rest van het gebouw. De verschillende ruimtes (de buitenruimte, gevel met entree, horeca, gang, vergaderruimtes en een multifunctionele zaal) worden door kleur en materiaal met elkaar verbonden.

Duurzaamheid en buurtbewoners

Het streven is om dit alles zo duurzaam mogelijk te doen, door zo veel mogelijk de bestaande tafels, stoelen en andere spullen op te knappen i.s.m. bewoners uit de buurt. Ook willen we zoveel mogelijk materialen en spullen aan de buurtbewoners vragen, zoals planten en kussens.

Opdrachtgever: Stichting De Nieuwe Hommel, Arnhem
Schetsontwerp 2022. Uitvoering 2022 & 2023.
I.s.m. Jeanine van den Hoek, ruimtelijk vormgever en Raymond Schlömer, meubelmaker

Realisatie Hopzaal mei 2022